Sanayileşme ile birlikte endüstriyel tesislerde su kullanımı insan su kullanımından daha fazla olmaya başlamıştır. Suya ulaşım sorunları yanında sanayilerde kullanılan bu suların kirletilmiş olarak tekrar doğaya bırakılması kaynak sularının kirliliğine sebebiyet vermiş ve akarsular ile deniz havzalarında buluna canlı yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. Atık olarak adlandırdığımız kullanılmış kirli suları tekrar doğaya ya da geri kullanıma kazandırmak için Atık su arıtma sistemleri devreye girmiştir.

Atık suların arıtılması çeşitli faktöre dayanılarak yapılır. Endüstri tesislerindeki atık sular, değişik
özellikteki kimyasal maddelerin kullanılması ile suda bulunan kirlilik yüklerinin giderilmesi için
ayarlanır.
Atık suların içindeki kirlilik özelliklerine göre birincil, ikincil ve ileri arıtma yöntemleri kullanılır.
Atık su arıtımı, endüstriyel atık sularının çevre sağlığına zarar vermeyecek hale getirilmesi için
uygulanacak olan fiziksel kimyasal ve biyolojik proseslerin birini ya da birkaçını kapsar.

Fiziksel Arıtma
Izgaralar
Statik Elekler
Yağ Tutucular
Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri (DAF)
Çökeltim Havuzları
Kimyasal Arıtma
Asit Cracking
Nötralizasyon Üniteleri
Koagülasyon Üniteleri
Flokülasyon Üniteleri
Kimyasal Durultma Üniteleri
Biyolojik Arıtma
Aerobik Arıtma Üniteleri