İnsanların köy hayatından şehirleşme adı ile toplu yaşam merkezlerine adaptasyonu sayesinde mahalle kavramı gelişmiş ve belediye hizmetlerinin eksiksiz sunulduğu bu yaşam merkezlerinde temiz su ve atık su olarak depolama alanları oluşturulmuştur. Modern şehirleşmede suya olan ihtiyaç üst seviyelerde olduğundan milyonlarca litre suyun işlendiği pahalı su arıtma sistemleri hayata geçirilmiştir. Bir insanın dünya standartlarında ortalama 200-250 litre su kullanımı düşünüldüğünde harcanan bu su ‘evsel atık su’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehir merkezleri dışında olan ve ortak merkezi atık su birikim noktalarına sahip olmayan yerleşim yerleri ise bütçe olarak daha uygun olan EVSEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ inşa edilmiştir.

Şehir hayatından uzak daha az kitlenin yaşamını sürdürdüğü ve merkezi su arıtma
sistemlerine bağlantıları olmayan ;
toplu konutlar,
yazlık siteler,
lojmanlar,
askeri birlikler,
endüstriyel kuruluşlar,
kampüsler,
şantiyeler,
hastaneler,
belde ve belediyeler,
konaklama tesisleri, tatil köyleri ve oteller gibi yerlerde, eğer ki kişi sayısı 84 üzeri ise EVSEL
SU ARITMA SİSTEMLERİ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde atık su arıtma
sistemleri kurulması mecburidir.

Evsel Atıksuların biyolojik arıtma yöntemiyle arıtılması amacıyla tasarlanmış arıtma
sistemleridir . Evsel atık su arıtma tesisleri, betonarme veya paket arıtma olarak sacdan (st
37) imal edilir. İsteğe göre toprak altına ya da toprak üstüne montajlanır. Evsel atık su arıtma
tesislerinde biyolojik arıtma kullanılır. Kimyasal madde kullanımına yer verilmez. Biyolojik
arıtma yöntemi, atık sudaki kirliliğin oluşturulan doğal mikroorganizmalar tarafından
giderilmesidir. Atıksu Arıtma Sistemleri Üniteleri;
1- Manuel ve otomatik ızgaralar
2-Yağ tutucular

3-Terfi merkezi
4-Paket Biyolojik Reaktör
-Havalandırma
-Çöktürme
5-Havalandırma sistemleri (blower ve difüzör sistemleri)
6-Çamur yoğunlaştırma sistemi
7-Filtre pres ‘den ibarettir.